Telefon Zaufania dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin

tel.  512 943 854

  • Telefon czynny jest przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia
  • To telefon anonimowy- dla osób przeżywających problemy związane z konsekwencjami picia własnego lub osób bliskich
  • Bliscy mogą uzyskać informacje oraz emocjonalne wsparcie w sytuacji radzenia sobie z problemem picia w rodzinie
  • Podajemy informacje o dostępnych formach leczenia uzależnień oraz udostępniamy bazę adresów i godzin urzędowania instytucji i organizacji zajmujących się leczeniem uzależnień, prowadzących grupy wsparcia, udzielających pomocy psychologicznej, prawnej i socjalnej

Telefon Zaufania dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin realizuje w wymiarze lokalnym  zadania programu:

 

NIEBIESKA LINIA

tel. 512 943 854

 

Lokalna infolinia dla:

  • osób doznających przemocy
  • osób stosujących przemoc wobec bliskich
  • świadków przemocy domowej

 

POMARAŃCZOWA  LINIA

tel. 512 943 854

 

  • Udzielamy informacji dla rodziców i opiekunów, którzy mają kłopoty wychowawcze z dziećmi pijącymi alkohol i zażywającymi narkotyki
  • prowadzimy konsultacje telefoniczne oraz pomoc w dotarciu do specjalistycznych placówek