Telefon Zaufania funkcjonuje w Poznaniu z czterdziestoletnią tradycją. Od 2002 roku wchodzi w skład Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu.

 

Kierujemy się standardami IFOTES (Światowa Federacja Pomocy Telefonicznej):

  • Telefon Zaufania jest dla każdej osoby potrzebującej pomocy niezależnie od wieku, płci czy religii
  • słuchanie odbywa się w sposób otwarty, a słuchający nigdy nie narzuca dzwoniącemu żadnych zobowiązań
  • informacje przekazywane przez dzwoniącego są poufne
  • podczas rozmowy telefonicznej dzwoniący pozostaje anonimowy

 

Słuchającymi są doświadczeni lekarze psychiatrzy oraz psychologowie.

Pomocy udzielają w sytuacjach:

  • myśli samobójczych
  • problemów zdrowia psychicznego
  • problemów społecznych
  • samotności

 

 

TELEFON ZAUFANIA

 

61 192 88

lub

61 835 49 04

codziennie w godzinach 19.00 - 7.00,

także w niedziele i święta